PRIVACY

De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor STER REIZEN.

Bijgevolg is http://www.sterreizen.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

Zo respecteert STER REIZEN nauwlettend de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen ter zake.

Verdere informatie hieromtrent vindt U in artikel 11 van onze Disclaimer.